CÁC NGÀNH NGHỀ

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Máy Kaiming đã và đang hỗ trợ một số dự án xây dựng công trình dân dụng, bao gồm các phụ kiện đường ống nhựa nước, điện, khí đốt, dầu và hóa chất. Không còn nghi ngờ gì nữa, một thỏa thuận xanh mới đang trở thành một chủ đề ngày càng quan trọng trong tương lai gần, cả ở Trung Quốc và trên thế giới.