CÁC NGÀNH NGHỀ

THỰC PHẨM ĐÓNG GÓI

Trong ngành đóng gói (hộp đóng gói thực phẩm, hộp nhựa, bộ đồ ăn bằng nhựa, v.v.), máy KAIMING luôn muốn đổi mới và bắt kịp tình hình mới nhất của ngành để cung cấp cho khách hàng các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.